9851312003 / 9802332003
Quick Links

म चाहन्छु

हाम्रा उत्पादनहरु

हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय र मूल्यवान जीवन बीमा योजनाहरू

नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना

यस कम्पनीको सुरक्षित जीवन बीमा योजनाको व्यापक सफलता पश्चात् कम्पनीले समस्त बीमितहरु माझ नेपाल लाइफ नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना सावधिक जीवन बीमा ल्याईएको हो ।

जीवन ज्योती
जीवन ज्योति बीमा योजना सिमित भुक्तानी ...

नौलो जीवन संम्बृद्धि

बीमालेख सम्बन्धी विस्तृत जानकारी
१)  बीमा योजनाको प्रकार :   सीमित भुक्तानी धनफिर्ता सावधिक जीवन बीमा
२)  प्रवेश उमेर:   १६ वर्ष देखि ६० वर्ष
३)  बीमा अवधि:   १० वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्ष वा २५ वर्ष
४)  बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर:  ७० वर्ष

नेपाल लाइफ नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना

यस सावधिक जीवन बीमालेखमा १ बर्षदेखि ७ वर्षम्म उमेर भएको बीमितको वीमा प्रारम्भ मिति बाट २ वर्ष पुरा भए पश्चात वा ७ वर्षउमेर पुरा भएपछि (जुन पछि आउछ) बीमालेखको पहिलो वाषिर्कोत्सव मितिदेखि र बीमितको उमेर ८, ९ वर्षभएमा उनीहरुको उमेर १० वर्षपुरा भएपछि र बीमितको उमेर १०, ११ वर्षभएमा उनीहरुको बीमाको वाषिर्कोत्सव मितिदेखि मात्र बीमालेख अन्र्तर्गत बीमितको मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुनेछ ।

बाल शिक्षा बीमा योजना

योजनाको नाम : नेपाल लाइफ “सुनिश्चित भविष्य तथा शिक्षा जीवन बीमा
बीमा योजना (Eligibility Conditions):
प्रवेश उमेर : बच्चा: जन्मे देखि १८ वर्ष सम्म
प्रस्तावकको उमेर: २० वर्ष देखि ६५ वर्ष सम्म
बीमा अवधि : ५ वर्ष देखि ३० वर्ष सम्म
(बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चाको उमेर ३० बर्ष र प्रस्तावकको ७० वर्ष ननाघ्ने गरी)
बीमाङ्क : प्रस्तावक : रू.५० हजार देखि १ करोड सम्म
बच्चा: प्रस्तावकको बीमाङ्क बराबर अधिकतम रू.२५ लाख सम्म
जोखिम बहन शुल्क : बच्चाको बीमाङ्कमा रू.१ प्रति हजार

ग्रामिण सावधिक जीवन बीमा

बीमा योग्यता, शर्त तथा सुविधा

१)   बीमा योजनाको प्रकार                  :       साबधिक जीवन बीमा (मुनाफामा सरिक हुने)
 

२)  प्रवेश उमेर                                    :       १६ वर्ष देखि ६० वर्ष

३)  बीमा अवधि                                 :       ५ वर्ष देखि ४९ वर्ष सम्म

४)  बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर  :       ६५ वर्ष

५)  बीमाशुल्क भुक्तानि तरिका           :       वार्षिक, अर्ध वार्षिक, त्रैमासिक र मासिक

६)बीमाङ्क रकम                                :       न्यूनतम् रु.१०,००० र अधिकतम् रु.२,००,००० (रु.१,०००को अन्तरमा)

 

हाम्रो शक्ति

२००१ मा स्थापित नेपाल लाइफ अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी हो

रु ११००० करोड भन्दा बढी

लगानी कोष

२००+

शाखा नेपाल भर

२९ लाख +

पॉलिसी धारक

१.७ लाख +

एजेन्टहरु नेपाल भर

पुरस्कार र मान्यता

We have been awarded by several awards

NepalLife Insurance Calculators

Explore our interactive tools and premium calculators to plan for your financial goals

Need Assessment Calculator

In just a few questions you can find out how much life insurance coverage you may need / you can buy based on your income, financial responsibilities and type of plan you want to buy.

Calculate Now »