Customer Care: 01-5970971
Get Quote Download Brochure

नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन बीमा योजना

“नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन ” जीवन बीमा योजना

“नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन” जीवन बीमा योजना मुनाफामा सरिक हुने सावधिक जीवन बीमा हो । मानिसका पेशा फरक फरक हुन्छन् । कुनै पेशामा वढी जोखिम हुन्छ त कुनै पेशामा कम जोखिम हुन्छ । यसरी बढी जोखिमयुक्त पेशामा लागेका व्यक्तिहरुको एउटै बीमालेखबाट अधिकतम जोखिम वहन गर्ने विशेषता भएको बीमा योजनाको वजारमा अत्यधिक माग भएको वर्तमान परिप्रेक्षलाई मध्यनजर गरी कम्पनीले  “नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन” जीवन बीमा योजना बजारमा ल्याईएको छ ।
 बीमा अवधि भित्र बीमितको मृत्यु भएका बीमाङ्क रकमको तेब्बर सम्म भुक्तानि गर्नु यो योजनाको मुख्य विशेषता हो ।


विशेषताहरुः

१)    बीमा योजनाको नाम    ः    “नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन” जीवन बीमा योजना
२) बीमा योजनाको प्रकार    ः    सावधिक जीवन बीमा  (मुनाफामा सरिक हुने)  ृ भ्लमयधmभलत  एबिल ध्ष्तज एचयाष्त े  
३)    प्रवेश उमेर    ः     १८ वर्ष देखि ६० वर्ष
४) ऐच्छिक सुविधा(ब्म्द्यरएत्म्रएध्द्य०प्रवेश उमेर    ः१८ वर्ष देखि 
५)    बीमाअवधि    ः    न्यूनतम ५ वर्ष देखि अधिकतम ३० वर्र्ष सम्म
६)    बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर    ः    ६५ वर्ष
७)    बीमा शुल्क भुक्तानि तरिका    ः    वार्षिक, अर्धवार्षिक , त्रैमासिक र मासिक
८)  न्यूनतम बीमाङ्क रकम    ः     रू ५०,०००र-(पचास हजार)
९) अधिकतम बीमाङ्क रकम    ः     रू १,००,००,०००र-(एक करोड हजार)

१०) यस योजनामा समावेश भएका सुविधाहरु ः    
    बीमा शुल्क तिर्ने तरिका अनुसार छुट वा थप शुल्क
    वार्षिक   - १% छुट
    अर्ध वार्षिक - छैन
    त्रैमासिक -३ % थप
    मासीक -६ % थप

ऋण तथा समर्पण सुविधा

  • वार्षिक ३ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नुको साथै वीमा प्रारम्भ मिति बाट ३ वर्ष पुरा भए पश्चात सर्मपण मुल्य प्राप्त गर्न सकिनेछ ।   
  • समर्पण मुल्य प्राप्त भएको बीमालेखमा समर्पण मुल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

घातक रोग सुबिधा (Critical Illness Rider):
(ऐच्छिक )
 १८ वर्ष देखिका बीमितले अतिरिक्त विमाशुल्क तिरेर बीमाङ्क रकम बराबर अधिकतम रू ५०,००,०००र-(पचास लाख) सम्मको घातक रोग सुविधा लिन सक्ने छ ।


११.बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्था ः  

  • ड्पूणर् अवधि भुक्तानि (Maturity Benefit) :
    • बीमालेख चालु रहि बीमा अवधि भुक्तानी  मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमा अवधि भुक्तानि को अन्त्यमा बीमाङ्क रकम + आर्जित बोनस बीमालेख अवधि समाप्तिमा एकमुष्ट भुक्तानी दिइने छ । 
  • मृत्यु दावि भुक्तानि (Death  Benefit) :
    • बीमालेख चालु रही बीमा अवधि भित्र जुनसुकै कारणबाट (बीमालेख अन्तर्गत नपर्ने जोखिमहरु बाहेक) बीमितको मृत्यु भएमा दुई गुणा बीमाङ्क रकम + आर्जित बोनश एकमुष्ट भुक्तानी दिइने छ ।
    • बीमा अवधि  भित्र बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा बीमालेखमा उल्लेख भएको तीन गुणा बीमाङ्क रकम + आर्जित बोनश रकम एकमुष्ट भुक्तानी दिइनेछ ।

Video

More Products from सावधिक

आफ्नो प्रिय सन्ततिहरूको सुनिश्चि ...
जीवन सारथी बीमा योजना जीवन बीमा व् ...