ग्राहक सेवा: 01-5970971, Viber/Whatsapp: 9801170971 इमेल:customer.service@nepallife.com.np
9851312003 / 9802332003

सुचना

श्री प्रविण रमण पराजुली को वरिष्ठ DCEO को रूपमा नियुक्ति
9 January 2022
बिसौं वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाहीको निर्णय (माईन्यूट)
10 February 2021
बिसौ वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सूचना
19 January 2021
१९ औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय (माईन्यूट)
11 February 2020
19th-agm-minutes.pdf
Download
घातक रोग पूरक करार योजना
11 February 2020
critical-illness
11 February 2020
सम्पति सुद्धिकरण निवारण
11 February 2020
मोबाइल अपप्लिकेशन प्राप्तगर्नुस
11 February 2020