01-4169082/83/85
Quick Links

म चाहन्छु

हाम्रा उत्पादनहरु

हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय र मूल्यवान जीवन बीमा योजनाहरू

सुरक्षित जीवन बीमा
सुरक्षित जीवन बीमा मुनाफामा सरिक हुने ...

जीवन ज्योती
जीवन ज्योती बीमा योजना सिमित भुक्तानी ...

Jeevan Sarathi Beema Yojana
This is JOINT LIFE POLICY. The policies under this plan are issued on the lives of husband and wife p ...

जीवन लक्ष्मी जीवन बीमा योजना
यस बीमा योजनामा बीमाड्क भुक्तानी दिने ...

जीवन उन्नति बीमा योजना
विभिन्न प्रकार धनवर्षा जीवन बीमाको अप ...

नौलो जीवन संम्बृद्धि

बीमालेख सम्बन्धी विस्तृत जानकारी
१)  बीमा योजनाको प्रकार :   सीमित भुक्तानी धनफिर्ता सावधिक जीवन बीमा
२)  प्रवेश उमेर:   १६ वर्ष देखि ६० वर्ष
३)  बीमा अवधि:   १० वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्ष वा २५ वर्ष
४)  बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर:  ७० वर्ष

केटाकेटी जीवन बीमा
यस कम्पनीले आफ्ना अमुल्य ग्राहकहर ...

बाल शिक्षा बीमा योजना

योजनाको नाम : नेपाल लाइफ “सुनिश्चित भविष्य तथा शिक्षा जीवन बीमा
बीमा योजना (Eligibility Conditions):
प्रवेश उमेर : बच्चा: जन्मे देखि १८ वर्ष सम्म
प्रस्तावकको उमेर: २० वर्ष देखि ६५ वर्ष सम्म
बीमा अवधि : ५ वर्ष देखि ३० वर्ष सम्म
(बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चाको उमेर ३० बर्ष र प्रस्तावकको ७० वर्ष ननाघ्ने गरी)
बीमाङ्क : प्रस्तावक : रू.५० हजार देखि १ करोड सम्म
बच्चा: प्रस्तावकको बीमाङ्क बराबर अधिकतम रू.२५ लाख सम्म
जोखिम बहन शुल्क : बच्चाको बीमाङ्कमा रू.१ प्रति हजार

ग्रामिण सावधिक जीवन बीमा

बीमा योग्यता, शर्त तथा सुविधा

१)   बीमा योजनाको प्रकार                  :       साबधिक जीवन बीमा (मुनाफामा सरिक हुने)
 

२)  प्रवेश उमेर                                    :       १६ वर्ष देखि ६० वर्ष

३)  बीमा अवधि                                 :       ५ वर्ष देखि ४९ वर्ष सम्म

४)  बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर  :       ६५ वर्ष

५)  बीमाशुल्क भुक्तानि तरिका           :       वार्षिक, अर्ध वार्षिक, त्रैमासिक र मासिक

६)बीमाङ्क रकम                                :       न्यूनतम् रु.१०,००० र अधिकतम् रु.२,००,००० (रु.१,०००को अन्तरमा)

 

हाम्रो शक्ति

२००१ मा स्थापित नेपाल लाइफ अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी हो

रु ९४०० करोड भन्दा बढी

लगानी कोष

२००+

शाखा नेपाल भर

२७ लाख +

पॉलिसी धारक

१.७ लाख +

एजेन्टहरु नेपाल भर

पुरस्कार र मान्यता

We have been awarded by several awards

NepalLife Insurance Calculators

Explore our interactive tools and premium calculators to plan for your financial goals

Need Assessment Calculator

In just a few questions you can find out how much life insurance coverage you may need / you can buy based on your income, financial responsibilities and type of plan you want to buy.

Calculate Now »