9851312003 / 9802332003
Quick Links

म चाहन्छु

हाम्रा उत्पादनहरु

हाम्रो सबैभन्दा लोकप्रिय र मूल्यवान जीवन बीमा योजनाहरू

नौलो जीवन संम्बृद्धि

बीमालेख सम्बन्धी विस्तृत जानकारी
१)  बीमा योजनाको प्रकार :   सीमित भुक्तानी धनफिर्ता सावधिक जीवन बीमा
२)  प्रवेश उमेर:   १६ वर्ष देखि ६० वर्ष
३)  बीमा अवधि:   १० वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्ष वा २५ वर्ष
४)  बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर:  ७० वर्ष

केटाकेटी जीवन बीमा
यस कम्पनीले आफ्ना अमुल्य ग्राहकहर ...

बाल शिक्षा बीमा योजना

योजनाको नाम : नेपाल लाइफ “सुनिश्चित भविष्य तथा शिक्षा जीवन बीमा
बीमा योजना (Eligibility Conditions):
प्रवेश उमेर : बच्चा: जन्मे देखि १८ वर्ष सम्म
प्रस्तावकको उमेर: २० वर्ष देखि ६५ वर्ष सम्म
बीमा अवधि : ५ वर्ष देखि ३० वर्ष सम्म
(बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चाको उमेर ३० बर्ष र प्रस्तावकको ७० वर्ष ननाघ्ने गरी)
बीमाङ्क : प्रस्तावक : रू.५० हजार देखि १ करोड सम्म
बच्चा: प्रस्तावकको बीमाङ्क बराबर अधिकतम रू.२५ लाख सम्म
जोखिम बहन शुल्क : बच्चाको बीमाङ्कमा रू.१ प्रति हजार

ग्रामिण सावधिक जीवन बीमा

बीमा योग्यता, शर्त तथा सुविधा

१)   बीमा योजनाको प्रकार                  :       साबधिक जीवन बीमा (मुनाफामा सरिक हुने)
 

२)  प्रवेश उमेर                                    :       १६ वर्ष देखि ६० वर्ष

३)  बीमा अवधि                                 :       ५ वर्ष देखि ४९ वर्ष सम्म

४)  बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर  :       ६५ वर्ष

५)  बीमाशुल्क भुक्तानि तरिका           :       वार्षिक, अर्ध वार्षिक, त्रैमासिक र मासिक

६)बीमाङ्क रकम                                :       न्यूनतम् रु.१०,००० र अधिकतम् रु.२,००,००० (रु.१,०००को अन्तरमा)

 

हाम्रो शक्ति

२००१ मा स्थापित नेपाल लाइफ अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी हो

रु ९४०० करोड भन्दा बढी

लगानी कोष

२००+

शाखा नेपाल भर

२७ लाख +

पॉलिसी धारक

१.७ लाख +

एजेन्टहरु नेपाल भर

पुरस्कार र मान्यता

We have been awarded by several awards

NepalLife Insurance Calculators

Explore our interactive tools and premium calculators to plan for your financial goals

Need Assessment Calculator

In just a few questions you can find out how much life insurance coverage you may need / you can buy based on your income, financial responsibilities and type of plan you want to buy.

Calculate Now »