01-4169082/83/85
Get Quote Download Brochure

बाल शिक्षा बीमा योजना

बाल शिक्षा योजना "सुनिश्चित भविष्य तथा शिक्षा जीवन बीमा"

योजनाको नाम : नेपाल लाइफ “सुनिश्चित भविष्य तथा शिक्षा जीवन बीमा
बीमा योजना (Eligibility Conditions):
प्रवेश उमेर : बच्चा: जन्मे देखि १८ वर्ष सम्म
प्रस्तावकको उमेर: २० वर्ष देखि ६५ वर्ष सम्म
बीमा अवधि : ५ वर्ष देखि ३० वर्ष सम्म
(बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चाको उमेर ३० बर्ष र प्रस्तावकको ७० वर्ष ननाघ्ने गरी)
बीमाङ्क : प्रस्तावक : रू.५० हजार देखि १ करोड सम्म
बच्चा: प्रस्तावकको बीमाङ्क बराबर अधिकतम रू.२५ लाख सम्म
जोखिम बहन शुल्क : बच्चाको बीमाङ्कमा रू.१ प्रति हजार

 

बीमा शुल्कमा छुट तथा थप बीमाङ्कमा छुट

रू.५ लाख भन्दा बढि र १० लाख बीमाङ्क सम्म प्रति हजार बीमाङ्कमा रू.१ छुट
रू.१० लाख भन्दा बढि बीमाङ्कमा प्रति हजार बीमाङ्कमा रू.२ छुट

 

 

बीमा शुल्कमा थप (भुक्तानी तरिका अनुसार) वार्षिक थप शुल्क नलाग्ने

अर्ध वार्षिक बीमा शुल्कमा थप १% लाग्ने
त्रैमासिक बीमा शुल्कमा थप २% लाग्ने
मासिक बीमा शुल्कमा थप ३% लाग्ने

 

सुविधाहरू :

१. बीमा अवधि समाप्तिमा प्रस्तावक जीवित भएमा प्रस्तावकको बीमाङ्क र आर्जित बोनस रकम प्रस्तावकलार्इ एकमुस्ट भुक्तानी हुने*
२. बीमा अवधि भित्र प्रस्तावक (बीमित) को मृयु भएमा,
क) उक्त अवधि सम्मको आर्जित बोनस रकम भुक्तानी हुने र त्यस पछि भुक्तानी गर्नुपर्ने बीमाशुल्क छुट हुने,
ख) प्रस्तावकको मृत्यु पश्चात बीमा अवधि समाप्ति सम्म प्रत्ये वर्ष प्रस्तावकको बीमाङ्कको १०% रकम भुक्तानी हुने । बीमा अवधि समाप्तिमा वार्षिक १०% का दरले भुक्तानी दिइ बाँकि रहन
गएको बीमाङ्क रकम (भएमा) भुक्तानी हुने।
३. जोखिम प्रारम्भ भए पश्चात बच्चाको मृत्यु भएमा बच्चाको बीमाङ्क बराबर रकम भुक्तानी हुने तथा बीमा चालु रहिरहने (नियमित बीमाशुल्क भुक्तानी गनुपर्ने)
४. बीमा चालु भएको १ वर्ष पश्चात बीमालेख धितो राखि ऋण सुविधा लिन सकिने ।

* प्रस्तावकको मृत्यु भर्इ वा नभर्इ बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चा जिवितै रहेमा बच्चाको बीमाङ्क वापतको कुनै रकम उपलब्ध नहुने
# बीमा प्रारम्भ भएको २ वर्ष पश्चात वा बच्चाको उमेर ५ वर्ष पुरा भए पश्चात (जुन अगिड आउँछ) बच्चाको जोखिम बहन हुने

 

विशेषताहरू :

१. बच्चा जन्मे देखि १८ वर्ष सम्मको व्यक्तिको जीवन बीमा गर्न सकिने
२. एकै बीमालेखमा बच्चा तथा प्रस्तावक (बाबु वा आमा) दुइ जनाको जीबन बीमा हुने
३. बीमा समाप्तिमा प्राप्त रकम आफ्नो छोरा छोरीको उच्च शिक्षा तथा सामाजिक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने
४. बीमा अवधिमा प्रस्तावक (बाबु वा आमाको) कदंकदाचित मृत्यु भएमा छोरा/छोरीको शिक्षाको लागि वार्षिक रकम प्राप्त हुने हुँदा बच्चाको पालन तथा शिक्षाको सुनिश्चितता हुने
५. बीमा चालु भएको १ वर्ष पश्चात ऋण सुविधा उपलब्ध हुने हुँदा सदैव तरलताको सुविधा हुने

More Products from सावधिक

केटाकेटी जीवन बीमा
यस कम्पनीले आफ्ना अमुल्य ग्राहकहर ...

सुरक्षित जीवन बीमा
सुरक्षित जीवन बीमा मुनाफामा सरिक हुने ...

जीवन लक्ष्मी जीवन बीमा योजना
यस बीमा योजनामा बीमाड्क भुक्तानी दिने ...

जीवन ज्योती
जीवन ज्योती बीमा योजना सिमित भुक्तानी ...

Jeevan Sarathi Beema Yojana
This is JOINT LIFE POLICY. The policies under this plan are issued on the lives of husband and wife p ...