01-4169082/83/85
Get Quote Download Brochure

म्यादी जीवन बीमा

यस म्यादी जीवन बीमा योजना कम्पनीबाट प्रस्तुत एउटा नयां खालको जीवन बीमा हो । कम विमाशुल्क तिरेर पनि मृत्यु जोखिम वहन हुनु यस योजनाको विशेषता हो ।बैंक तथा वीत्तिय संस्थाहरुमा ऋण लिए पश्चात ऋण लिने व्यक्तिको अचानक मृत्यु हुन गएमा परिवारका सदस्यहरुले उक्त ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि ऋण चुक्ता गर्न नसकेमा घर जायजेथा नै लिलाम हुने स्थिति आउन सक्छ तर लिएको ऋण रकमको म्यादी जीवन बीमा गरेको छ भने बीमितको मृत्यु भएमा यस कंपनी ले नै ऋण रकम तिरिदिने भएकोले परिवारका सदस्यहरु उक्त चिन्ताबाट मुक्त हुन सक्छन् । विभिन्न पेशामा लागेका व्यक्तिहरुले समयमा नै यस म्यादी जीवन बीमा गरी मृत्यु जोखिम को व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

 

म्यादी जीवन बीमा योजनाका विशेषताहरुः

 

१) बीमा योजनाको नाम        :  "नयाँ म्यादी जीवन बीमा"
२) बीमाशुल्क भुक्तानि अवधि  :  ५ ,१० वर्षहरु ।
३) न्यूनतम प्रवेश उमेर        :  १८ वर्ष
४) अधिकतम प्रवेश उमेर      : ६० वर्ष
५) न्यूनतम बीमाङ्क रकम    :  रु.१००,०००/- (एक लाख )
६) अधिकतम बीमाङ्क रकम  : आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने ।
७) वीमाशुल्क छुट              : रु.दश लाख भन्दा वढीको बीमाङ्कमा ५% रकम विमाशुल्कमा छुट पाईने ।
८) बीमाशुल्क भुक्तानि तरिका : वाषिर्क र अर्ध-वाषिर्क
                              (अर्ध वाषिर्क विमाशुल्क भुक्तानी गर्दा वाषिर्क विमाशुल्कको १% थप विमाशुल्क लिईने)
९) बीमाङ्क रकम भुक्तानि पाउने अवस्था :- बीमा अवधि भित्र बीमितको मृत्यु भएमा मात्र बीमाङ्क रकम पाईने ।
१०) यस योजनामा समावेश नभएका सुविधाहरु :-
क) ऋण
ख) र्समर्पण मूल्य
ग) चुक्ता मूल्य
घ) वोनस

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२) कुनै पनि प्रकारका अतिरिक्त सम्झौताहरु (Riders) समावेश नभएको ।