Customer Service: 01-5970971 (Sun-Sat | 9:00 AM - 6:00 PM )  / 9801170971 Email: [email protected]

Customer Care: 01-5970971

FAQs

 

घातक रोग भन्नाले के लाई बुझाउंछ  ?

कुनै पनि रोगको कारण व्यक्तिको जीवन नै खतरामा पुग्ने अवस्था लाई घातक रोग बुझाउंछ । जुन विशेष किसिमले परिभाषित गरिएको हुन्छ ।

.  यो योजना अन्र्तगत घातक रोग   भन्नाले कुन कुन रोगहरु पर्दछन् ?

Cancer ,Kidney Failure (End Stage Renal Failure), Primary Pulmonary Arterial Hypertension, Multiple Sclerosis, Major Organ Transplant , Coronary artery by-pass graft, Surgery to Aorta ,Heart Valve Surgery, Stroke , Myocardial Infraction , Coma ,Total Blindness, Paralysis ,End Stage Liver Failure, End Stage Lung Disease, Alzheimer’s Disease ,Parkinson’s Disease, Third Degree Burns .

३. यो योजना अन्र्तगत कती  बीमाङ्क रकमसम्म यो सुबिधा लिन सकिन्छ ?

 न्यूनतम बीमाङ्क रकम  रु. ५०,००० देखि मूल वीमाङ्क मा नबढ्ने गरी  अधिकतम बीमाङ्क रकम रु. ५०,००,०००  सम्म यो सुबिधा लिन सकिन्छ ।

४. कति उमेर सम्मकोले यो यो सुबिधा लिन सक्दछ ?

 यो योजनामा न्यूनतम प्रवेश उमेर १८ वर्ष र अधिकतम प्रवेश उमेर ६५ वर्ष कायम गरीएको छ भने  बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर ७०   वर्षको हुनुपर्दछ ।

५. कति समयाबधिको लागी यो सुबिधा लिन सकिन्छ ?

 न्यूनतम बीमा अवधि ५ वर्ष देखि अधिकतम बीमा अवधि  २० वर्ष सम्मको लागी यो सुबिधा लिन सकिन्छ ।                   

६. पहिला नै जारी गरेको  बीमालेखमा यो सुबिधा थप्नुपरेमा के गर्ने ?

  • पुरानो चलीरहेको बीमालेखमा यो सुबिधा थप्नुपरेमा निम्न लिखित कुराहरुलाई अबलम्बन गर्नु पर्दछ ।
  • मूल वीमाङ्क मा नबढ्ने गरी अधिकतम बीमाङ्क रकम रु. ५०,००,००० सम्म मात्र यो सुबिधा लिनु पर्दछ।
  • यदि पहिला नै जारी गरिसकेको बीमालेखमा यो सुविधा थप गर्न चाहेमा बीमालेखको वार्षिकोत्सव मितिमा मात्र थप्न  सकिने छ । जस्तैः बीमालेख प्ररम्भ मिति ०१/०१/२०१९ मा जारी गरेको बीमालेखमा यो सुविधा थप्न चाहेमा ०१/०१/२०२० मा मात्र थप्न सकिने छ । बीमालेखको वार्षिकोत्सव मिति देखि बाहेक बीच को समयमा यो सुविधा थप्न सकिदैन ।
  •  पहिला नै जारी गरिसकेको बीमालेखमा यो सुविधा थप गर्दा बीमितको त्यो समयमा पुग्ने उमेर र मूल बीमालेखको बांकी अवधिलाई आधार मानि Age र Term राख्नु पर्ने छ ।
  • मुल बीमाङ्क रकम, उसले लिएको Critical Illness को बीमाङ्क रकम र उसको नाममा अरु कुनै बीमालेख भएमा उक्त बीमाङ्क रकम समेत जोडेर आउने जम्मा रकम लाई आधार मानी Medical Requirnment Table अनुसार स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु पर्दछ भने स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क बीमीत आफैले ब्यहोर्नु पर्दछ ।
  • Medical Requirnment Table अनुसार स्वास्थ्य परिक्षण गर्नु नपर्ने अबकभ भएता पनि यो सुबिधा लिन चाहेमा अनिबार्य रुपमा Medical Form (F.N.3) भर्नु पर्दछ ।

७. घातक रोग सुबिधा लिएको कति समय पश्चात जोखीम बहन शुरु हुन्छ ?

घातक रोग सुबिधा लिएको ९० दिन पछि यसको जोखीम बहन शुरु हुन्छ ।

८. घातक रोग लागेको प्रमाणित भएमा कति समय पछि सो बापतको दाबी रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ ?

मूल जीवन बीमालेख संग संलग्न गरिने घातक रोग पुरक करार बीमालेख जारी गरेको वा पुनर्जागरण गरिएको (जुन पछि आउँछ)  ९० दिनको प्रतिक्षा अवधि पश्चात बीमा अवधिभित्र बीमितलाई उल्लेखित कुनै घातक रोगको पहिचान भएको ३० दिन सम्म उक्त घातक रोग बीमितमा देखा परिरहेमा ( बीमित जिवित रहेमा) शर्तहरुको अधिनमा रही घातक रोग वापतको शत प्रतिशत बीमाङ्क रकम बीमितलाई भुक्तानी गरिन्छ।

९. प्रतिक्षा अवधि (Waiting Period)  भन्नाले के लाई बुझाउंछ ?

बीमालेख जारी गरेको वा पुनर्जागरण गरिएको ९० दिन सम्मको अवधिलाई प्रतिक्षा अवधि बुझाउंछ ।

१०. जिवित अवधि -Survival  Period)  भन्नाले के लाई बुझाउंछ ?

चालु बीमालेखमा रोग पहिचान भएको ३० दिन सम्म को अवधिलाई जिवित अवधि (Survival  Period) बुझाउंछ ।

११. परीवारको कुनै एक सदस्यले यो सुबिधा लिएमा परीवारका अन्य सदस्यले यो सुबिधा प्राप्त गर्न सक्दछन् कि सक्दैनन् ?

परीवारको कुनै एक सदस्यले यो सुबिधा लिएमा परीवारका अन्य सदस्यले यो सुबिधा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस सुबिधा अन्र्तगत बीमीत स्बंम मात्र लाभान्बित हुन्छ ।

 

१२ .बीमीतले  बीमा अबधिभर यो सुबिधा कति पटक सम्म लिन पाउँछ ?

यस योजना अन्तर्गत को सुविधा एक पटक मात्र उपभोग गर्न सकिने छ । एक पटक सुविधा उपभोग गरिसके पश्चात यो करार को अन्त्य हुन्छ भने मूल विमालेख चालू नै रहने छ र मूल विमालेखको सुविधा उपभोग मा कुनै कटौती हुने छैन ।

१३. घातक रोग लागीसकेको व्यक्तिले यो सुबिधा लिन सक्छ कि सक्दैन ?

घातक रोग लागिसकेको व्यक्तिले यो सुबिधा लिन सक्दैन ।

१४. कुन पनि रोग लागेको  व्यक्तिले यो सुबिधा लिन सक्छ कि सक्दैन ?

यो सुबिधा लिन चाहने ब्यक्ति पूर्ण रुपमा स्बस्थ हुनु पर्दछ । कुनै पनि रोग लागेको व्यक्तिले यो सुविधा लिन सक्ने छैन ।

१५. यो सुबिधा लिदा लाग्ने Medical  खर्च कसले ब्यहोर्छ ?

पुरानो चलीरहेको बीमालेखमा यो सुबिधा थप्नुपरेमा स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क बीमीत आफैले ब्यहोर्नु पर्दछ भने नयाँ बीमालेखको लागी स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क कम्पनीले ब्यहोर्छ ।

१६. कुन कुन योजना अन्र्तगत यो सुबिधा लिन सकीन्छ ?

पूरक करार समावेश हुने मूल बीमा योजनाहरु ;  सावधिक , धनवर्षा र आजिवन जीवन बीमाहरु

(सुरक्षित जीवन बीमा योजना —११,   जीवन ज्योति बीमा योजना —१५ ,   ग्रामिण सावधिक बीमा योजना —१६,   सावधिक लघु जीवन बीमा योजना —१७, ,नौलो धन वर्षा जीवन बीमा योजना —२५, नौलो जीवन सम्बृद्घि बीमा योजना —२६, जीवन उन्नति बीमा योजना —२७, जीवन लक्ष्मी बीमा योजना —६१ , जीवन सहारा बीमा योजना—६२ , जीवन सारथी बीमा योजना —६३, सरल जीवन बीमा योजना —६४ )

  १७ . कस्तो अबस्थामा बीमित ले  घातक रोग लागेको प्रमाणीत भएता  पनि यो सुबिधा बापतको  दाबी रकम प्राप्त गर्न सक्दैन ?

क)  रक्षावरण गरिएको घातक रोगको दावी गर्दा यदि बीमित यो सुविधा लिने समयमा नै - AIDS- Aquired Immune Deficiency Syndrom ) भएको पाइएमा , एच आइ भि -HIV- Human Immune Virus ) संक्रमण भएको भनि पहिचान     (Diagnosed)  भएको पाइएमा ।

ख)  बीमा जारी गर्नु अथवा पुनर्जागरण गर्नु भन्दा पहिला (पुर्व विद्यमान) कुनै पनि रोग भएमा र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा उक्त रोगको कारणबाट दावी परेमा उल्लेखित घातक रोग अन्तर्गत कुनै पनि रकम भुक्तानी गरिने छैन । पहिला नै भएको रोग अर्थात् -Pre Existing Illness_  भन्नाले बीमा गर्ने व्यक्तिलाई आफुलाई भएको रोगवारे निम्न प्रकारको जानकारी भएकोः

  •    बीमितले बीमा जारी गर्नु पुर्व कुनै रोगको उपचार गरेको वा उपचार गराइरहेको भए ।
  •    औषधी सेवन ,उपचार सम्बन्धी सुझाव , कुनै रोगको पहिचान अथवा उपचारको लागि चिकित्सकीय सल्लाह सुझाव लिएको
  •   कुनै अस्वस्थता वा फरक प्रकारको लक्षण देखा पर्ने वा रोगको लक्षण देखिएमा
  •    रोगको लक्षण विद्यमान रहेको र बीमितलाई सो कुराको विवेकसंगत ज्ञान भएको शारिरिक अवस्थालाई

   १८ . बीमितले घातक रोगको पहिचान भएको कती समयभित्र  कम्पनीमा  सुचना गर्नु पर्दछ 

घातक रोगको पहिचान भएको मिति बाट ३० दिन भित्र दाविको लिखित सूचना कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ ।कम्पनीले माग गरे अनुसारको चिकित्सकीय प्रमाण सहित घातक रोग वा शल्यक्रियाको लिखित प्रमाण  त्यस्तो घातक रोग पहिचान वा शल्यक्रिया सम्पन्न भएको ३० दिन भित्र पेश गर्नु पर्ने छ । कम्पनीलाई यथा सम्भव छिटो दावीको सूचना दिनु पर्ने छ ।

What are the different types of life insurance available with the company?

Endowment, Anticipated, Anticipated cum Whole Life, Micro Insurance and Term Life etc

What is eligible age to apply for life insurance?

Immediately after birth but risk cover will only start after eight years of age.

What is the difference in purchasing policy from the company or from the agent?

It is advised to all concerned to buy insurance policy from agent one can also buy the policy from the company but the individual service provided by the agent will not be there.

Can one change purchased policy?

Policy once purchased can not be changed. However some clauses like mode of premium payment, nominees are changeable.

Can sum assured added or deducted in future?

No, sum assured of a policy could not be added or deducted.

What is bonus? How is it paid?

Profit earned by insurer in the process of running insurance company is bonus. It is paid in the event of death of policy holder or maturity of policy, whichever occurs first.

Will the insured receive medical expenses incase of an accident?

No life insurance policy covers only death risk no any medical benefit is given.

What is the provision for lost policy?

Policy document/ policy paper are very important legal agreement associated with the insurance contract. Therefore, serious safety is required to preserve the policy. But, if lost due to some reason one must immediately apply for duplicate copy. However necessary official procedure has to be completed and some official charge has to be paid.

What if one is unable to pay premium to continue the policy?

Stop the contract or surrender the policy; provided two yearly premiums are paid.

In what interval can I pay premium?

Premiums can be deposited either directly by cash or in various bank accounts provided by the company

What are the methods to deposit premium?

Premiums can be deposited either directly by cash or in various bank accounts provided by the company

How policy premium could be paid if one migrates?

The policy premium can be paid from any place of the world to continue the policy.

Is there any provision to pay premium from abroad? Can one pay from credit card?

Yes, premium can be paid by credit card or by demand draft or any other convenient banking transaction.

How can one get statement histories?

One can get statement of premium paid from the agent or branch offices of the company.

Where can policy holders' pay their premium?

Policy Holders can pay their Premium in Branch, Sub Branch of the company and online aslo.

How survival benefit could be received by beneficiary if insurer is out of the country?

An application of insured along with original policy and identification card of the beneficiary is required.

What if nominee dies?

Change the nominee before policy matures

Can one take loan from the deposited premium?

Yes loan can be received to the extent of certain limit of premium paid but only after two years and one must had paid at least two years annual premium.

What is the minimum maturity period in life insurance policy offered by the company?

Usually five years. However, it may differ by policy purchased.

What is the sum of amount one is paid on completion of the term?

On completion of term or maturity one is paid sum assured and bonus (if policy is with profit).

What is the maximum time allowed for renewal of lapse policy?

Any lapse policy could be renewed within three years of lapse date. Nevertheless, various condition applies in renewing depending upon the term, age, sum assured etc.

Can insured term/period increased or decreased in tenure?

Term/Period of a policy cannot not be changed.

How lapsed policy could be revived if the insured is in foreign country?

In case of lapsed policy of insured living in foreign country, an application with all necessary documents has to be sent to the company.