सुरक्षित जीवन बीमा

यो एक प्रकारको सावधिक बीमा योजना हो । यो बीमा ११ बर्षदेखि ६० बर्षसम्मको व्यक्तिले गर्न सक्दछन । यस बीमालेख परिपक्व उमेर ६५ बर्षमानिएको छ । यस बीमा योजना अन्तर्गत बोनस बीमितको मृत्यु वा बीमा समाप्ति अवधि जुन पहिला आउछ त्यही समयमा भुक्तानी गरिन्छ । यो सर्वाधिक लोकप्रिय जीवन बीमा हो ।यो बीमालेखमा बीमक र बीमितको बिच भएको सहमति अनुसार एउटा निश्चित अवधि तोकि सो अवधिसम्म बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने गरि बीमालेख जारी गरिन्छ । यस बीमालेख अर्न्तगत दुइ बर्ष बीमाशुल्क तिरी सकेका बिमितलाई समर्पण मुल्यमा ९० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्न सकिने छ । कम्पनीले यस बीमा योजना अर्न्तगत कम्तीमा रु २५०००।- र बढीमा बीमितको आय श्रोतको आधारमा बीमा लागु गर्दै आएको छ । यस योजनामा बीमाशुल्क बाषिर्क, अर्ध-बार्षिक र त्रैमासिक रुपमा गर्न सकिन्छ ।

उदाहरणको लागि यदि ३० बर्षो व्यक्तिले २० बर्षाका लागि रु १,००,०००/- को जीवन बीमा गराउँदा उसले बार्षिक रु ४८९६।- बीमाशुल्क तिर्नु पर्दछ।उसले बीमा समाप्ति अवधिमा रु १ लाख र २० बर्षसम्मको एकमुष्ट बोनस रकम पाउने छ । यदि बिमितको बीमा समाप्ति अवधि अगावै मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम रु १ लाख र त्यस अवधि सम्मको बोनस प्राप्त गर्नेछ ।

No Of Views :    97076
mascoute