Share Demat Notice

शेयर अभौतिक कारोबार सम्बन्धी सूचना

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लि.बाट मिति २०७२-०४-२४ गते देखि यस कम्पनीका सम्पुर्ण शेयरहरुको खरिद विक्रि कारोबार तथा राफसाफ एवं फर्छ्यौट कार्य पुर्ण अभौतिक रुपमा मात्र हुने हुँदा २०७२-०४-२४ गते देखि १५ दिन सम्मका लागि यस कम्पनीको धितोपत्र भौतिक रुपमा विक्रि गर्न सक्ने तर खरिदकर्ताले अभौतिक रुपमा स्वामित्व प्राप्त गर्नुपर्ने र मिति २०७२-०५-०७ गते देखि धितोपत्रको कारोबार तथा राफसाफ एवं फछ्र्यौट कार्य अभौतिक रुपमा मात्र हुने भएको व्यहोरा सम्पुर्ण आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरुलाई जानकारी गराउँदै आफु सँग भएको सम्पुर्ण शेयरहरु अभौतिकिकरण गराउँनु हुन अनुरोध गर्दछौ ।

 

तपसिलः

1) यस कम्पनीको Blank Transfer (BT) मा रहेका शेयर तथा अनुसुची विक्रि गर्न चाहने विक्रिकर्ताले मिति २०७२-०५-०६ गते भित्र विक्रि गर्नुपर्नेछ ।

2) तोकिएको अवधिभित्र विक्रि नगरेमा सोलाई सम्बन्धीत निकायमा पठाएर भौतिकिकरण गर्ने वा अभौतिकिकरण गर्नुपर्नेछ ।

3) यस कम्पनीको धितोपत्र तथा कारोबार र राफसाफ मिति २०७२-०५-०७ गते देखि पुर्ण रुपमा अभौतिक रुपमा हुनेछ ।

mascoute