जीवन लक्ष्मी जीवन बीमा योजना

यस बीमा योजनामा बीमाड्क भुक्तानी दिने अवस्था :

क) (सिङ्गल) बीमा अवधिभर बीमालेख चालु रहेमा बीमाङ्क र सो अवधिको बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिने ।
ख) (डबल) बीमा अवधिभित्र चालु बीमालेख अन्तर्गत बीमितको प्राकृतिक मृत्यु भएमा मुल बीमाङ्कको दुइ गुणा बीमाङ्क र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिने ।
ग) (ट्रिपल) बीमा अवधिभित्र चालु बीमालेख अन्तर्गत दुर्घटनाको कारणबाट बीमितको मृत्यु भएमा मुल बीमाङ्कको तिन गुणा बीमाङ्क र नियमानुसारको बोनस एक मुष्ट भुक्तानी दिने ।

बीमा शुल्क भुक्तानी तरिका:

# यस कम्पनीबाट प्रस्तुत गरिएको सुरक्षित, धनवर्षा, केटाकेटी, छोराछोरी तथा जीवन सहारा जीवन बीमामा बाषिर्क, अर्धबाषिर्क तथा त्रैमासिक बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने छ भने जीवन लक्ष्मीमा बाषिर्क र अर्धबाषिर्कबाट मात्र बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्ने ।

No Of Views :    61023
mascoute