नौलो जीवन संम्बृद्धि

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले अग्रणी कम्पनीको रूपमा सदाझै आफ्ना मौलिक विशेषता भएको बीमा योजनाहरू मार्फत आम मानिसको विश्वास हासिल गर्न सफल भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा “आजको बचत र लगानी भोलिको समृद्ध जिन्दगानी” को मूल नाराका साथ “नौलो धनवर्षा” नामक नयाँ सावधिक जीवन बीमा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस योजनामा सीमित वर्षको बीमाशुल्क भुक्तानीमा बीमा अवधिभरि जोखिम बहन हुने बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै विभिन्न ४ किस्तामा बीमाङ्क रकम भुक्तानी हुने, एकल भुक्तानीको व्यवस्था, अपाङ्ग अशक्तताको सुविधा, बीमालेख धितोमा एक वर्षमा नै कर्जा उपलब्ध हुने जस्ता सुविधाहरू रहेका छन् ।

योजनाका मुख्य विशेषताहरू :

१६ वर्ष देखि ६० वर्ष सम्मका व्यक्तिको जीवन बीमा गर्न सकिने
बीमा १०, १५, २० र २५ वर्ष अवधिका लागि बीमा गर्न सकिने,
सीमित अवधि बीमाशुल्क भुक्तानी गरी बीमा अवधिभरि जोखिम बहन हुने,
बीमा अवधि समाप्त हुनु अगावै ४–४ वर्षको अन्तरालमा सम्पूर्ण बीमाङ्क रकम फिर्ता भई सक्ने ।
बीमा अवधि समाप्तिमा एकमुस्ट बोनस रकम पाइने,
बीमा चालू भएको १ वर्ष पश्चात् बीमालेख धितो राखि सहजै कर्जा लिन सकिने,
बीमा अवधिमा बीमितको मृत्यु भएमा विभिन्न किस्तामा गरिएको आवधिक भुक्तानी कट्टा नगरी बीमाङ्क र आर्जि बोनस रकम उपलब्ध हुने,
थप परिष्कृत अपाङ्ग असक्तता सुविधा उपलब्ध रहेको,
बीमाशुल्क एकल किस्तामा मात्र पनि भुक्तानी गर्न सकिने । एकल बीमाशुल्क भुक्तानीमा बीमाङ्क को २.५ गुणा मृत्यु जोखिम बहन हुने,
बीमालेख धितोमा १ वर्षमा नै कर्जा उपलब्ध हुने ।

बीमालेख सम्बन्धी विस्तृत जानकारी
१)  बीमा योजनाको प्रकार :   सीमित भुक्तानी धनफिर्ता सावधिक जीवन बीमा
२)  प्रवेश उमेर:   १६ वर्ष देखि ६० वर्ष
३)  बीमा अवधि:   १० वर्ष, १५ वर्ष, २० वर्ष वा २५ वर्ष
४)  बीमा समाप्तिमा अधिकतम उमेर:  ७० वर्ष

५)  बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि    :

बीमा अवधि

१० वर्ष

१५  वर्ष

२०  वर्ष

२५  वर्ष

बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि

एकल वा ८  वर्ष

एकल वा १२  वर्ष

एकल वा १६ वर्ष

एकल वा २० वर्ष

६)  बीमाङ्क रकम:     रु.५०,०००/– (पचास हजार ) देखि  आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सकिने ।

७)  बीमाशुल्क छुट :

बीमाङ्क रकमको आधारमा छुट

बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा छुट

बीमाङ्क रकम

छुट (प्रति हजार)

भुक्तानी तरिका

छुट (प्रतिशत)

रु. ५,०१,०००  देखि रु.२५,००,००० सम्म

५० पैसा

वार्षिक

२ प्रतिशत छुट

रु. २५,०१,०००  देखि रु.५०,००,००० सम्म

रु.१

अर्ध–वार्षिक

१ प्रतिशत छुट

रु. ५०,०१,०००  देखि रु.१,००,००,००० सम्म

रु.१.५० 

त्रैमासिक

छुट छैन

रु. १,००,०१,०००  देखि  माथि

रु.२

मासिक

थप ५ प्रतिशत

८)  ऐच्छिक सुविधा:   दुर्घटना लाभ, बीमाशुल्क छुट सुविधा र अशक्त सुविधा समावेश भएको । ऐच्छिक सुविधा बीमाङ्क बराबर अधिकतम रु.५०,००,००० सम्म लिन सकिने । ऐच्छिक सुविधा लिई बीमा अवधिमा बीमितको दुर्घटनाको कारणबाट मृत्यु भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबर थप रकम उपलब्ध हुने र दुर्घटनाको कारणबाट अपाङ्ग अशक्त भएमा ऐच्छिक सुविधाको बीमाङ्क बराबरको रकम मासिक १२० किस्तामा उपलब्ध हुने र बाँकी अवधिको बीमाशुल्क भुक्तानी गर्नु नपर्ने, साथै बीमालेख चालू रहि मृत्यु जोखिम बहन भइ रहने, बीमालेखको शर्त बमोजिम धनफिर्ता हुने तथा अवधि समाप्तिमा बोनस समेत प्राप्त हुने ।
९)  यस योजनामा समावेश भएका सुविधा: ऋण तथा समर्पण मूल्य 
क) एकल बीमाशुल्क भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात् बीमालेखको समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ र समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
ख) एकल बीमाशुल्क बाहेक अन्य बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकाको हकमा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष पश्चात् वार्षिक २ किस्ता बीमाशुल्क भुक्तानी गरे पछि समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ र समर्पण मूल्यको ९० प्रतिशत सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

१०)  बीमाङ्क रकम भुक्तानी पाउने अवस्था:  तपसिल बमोजिम भुक्तानी हुनेछ ।

अवधि भुक्तानी गरिने अवधि

बीमा अवधि

१० वर्ष

१५  वर्ष

२० वर्ष

२५  वर्ष

४ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको

४०%

३०%

२०%

१५%

८ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको

६०%

३०%

२०%

१५%

१२ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको

४०%

२०%

१५%

१६ वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको

४०%

१५%

२० वर्षको अन्त्यमा बीमाङ्कको

४०%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क)बीमालेख चालू रही बीमा अवधि समाप्ति मिति सम्म बीमित जीवित रहेमा बीमालेख अन्तर्गत बीमाङ्क रकम माथि उल्लिखित बमोजिमको किस्तामा भुक्तानी दिइनुका साथै आर्जित बोनस बीमालेख अवधि समाप्तिमा एकमुस्ट दिइने छ ।
ख) बीमालेख चालू रही बीमा समाप्ति मिति अगावै बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्क रकम र बीमा लेखले आर्जन गरेको नियमानुसारको बोनस रकम एकमुस्ट भुक्तानी दिइनेछ तर एकल बीमाशुल्क भुक्तानी तरिकामा बीमाङ्कको २.५ गुणाले हुने रकम र आर्जित बोनस एकमुस्ट भुक्तानी दिइनेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा अवधि भुक्तानी बापत प्रदान गरेको रकम कट्टा गरिने छैन ।

 

पहिलो बीमा मिति   २०१४−१२−२३  

No Of Views :    25929
mascoute