जीवन सहारा

जीवन सहारा बीमा योजना

यस बीमा योजनाका विशेषताहरु निम्न बमोजिम रहेको छ :

१) न्यूनतम बीमाङ्क  रू. १,००,०००/-
२) अधिकतम बीमाङ्क  आयश्रोतको आधारमा
३) न्यूनतम प्रवेश उमेर  १६ वर्ष
४) न्यूनतम बीमा अवधि  ५ वर्ष
५) अधिकतम बीमा अवधि  ५४ वर्ष
६) अधिकतम बीमा समाप्ति उमेर  ७० वर्ष


यस बीमा योजनामा बीमाङ्क रकम भुक्तानि दिने अवस्थाः

क) बीमा अवधि समाप्तीसम्म बीमित जिवितै रहेमाः
बीमाङ्क + आर्जित बोनस भुक्तानी गरिने छ ।
ख) बीमा अवधिभित्र बीमितको मृत्यु भएमाः
कालगतिले मृत्यु भएमाः बीमाङ्क + बोनस भुक्तानी गरिने छ ।
दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा - बीमितले यो सुविधा लिएमा(बीमाङ्क + आर्जित बोनस + ADB बापत थप बीमाङ्क रकम - अधिकतम रु. ५०,००,०००/- सम्म) भुक्तानी गरिने छ ।
ग) बीमा अवधि समाप्तीपछि बीमितको मृत्यु भएमाः
कालगतिले मृत्यु भएमाः बीमितले इच्र्छाईएको व्यक्तिलाई चुक्ता बीमालेख मा बोनस बाहेकको मूल बीमाङ्क भुक्तानी गरिने छ ।
दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा दुर्घटना लाभ लिएको बीमालेख अन्तर्गत बीमा अवधि समाप्ती भएतापनि बीमितको उमेर ७० वर्षपुग्नु अगावै दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा निजले इच्छाइएको व्यक्तिलाई बीमाङ्क + (ADB) बापत थप बीमाङ्क रकम -अधिकतम रु. ५०,००,०००/- सम्म) भुक्तानी गरिने

No Of Views :    40530
mascoute